หน้าหลัก
/
blog
บทความอื่นๆ

ตรุษจีน2567ต้องไหว้อย่างไรไหว้อะไรบ้าง

ตรุษจีน 2567 ต้องไหว้อย่างไร ไหว้อะไรบ้าง

ดูเลขมือถือเลขมงคลปี2567วิธีรับมือปีมังกรไฟด้วยการสวดมนต์

ดูเลขมือถือเลขมงคลปี 2567 วิธีรับมือปีมังกรไฟ ด้วยการสวดมนต์

บทสวดมนต์คาถาธัมมะจักร

บทสวดมนต์คาถาธัมมะจักรท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

บทสวดพระคาถาชินบัญชร

บทสวดพระคาถาชินบัญชร (พร้อมมีคำแปลความหมาย)

บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) พร้อมแปลความหมาย

บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมาฯ)

บทกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ

ที่มาของบทกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ โดยอ.นิติกฤตย์

ตารางสีเสื้อมงคลปี2566

ตารางสีเสื้อมงคลปี 2566 สายมูห้ามพลาดการใส่เสื้อผ้าให้ถูกโฉลก